le Papillion

le Papillion is met name gespecialiseerd in Coaching en Training van vrouwen met een traumatisch verleden, bv sexueel misbruik of pestgedrag.

Vrouwen die voor eens en voor altijd bevrijd willen worden van al hun zielenpijn en die nu met een open en bevrijd hart en vanuit Zelfliefde, Zelfacceptatie, Zelfwaardering en Zelfrespect willen leven.

Stap in je ware Grootsheid en laat de God(in) in jezelf ontwaken en opstaan!

Wanneer je als vrouw verbonden bent met je eigen Bron van Liefde voor jezelf:

  • Zal je merken dat je niets of niemand meer nodig hebt, je ervaart de heelheid al in jezelf.
  • Zal je er levendiger, mooier, magisch en betoverend door voelen.
  • Dan sprankel en straal je.
  • Dan ben je aan-trekkelijk, ook in de letterlijke zin van het woord. Hierdoor kan je jouw relatie/leven creëren vanuit je Vrouwelijke energie en aantrekken waar jij naar verlangt, ipv dat je vanuit je mannelijk energie gedreven en doelbewust aan het pushen, trekken en duwen bent.
  • Het activeert en verhoogd de passie in jouw leven en mocht je dat wensen, dus ook in je liefdesleven.
  • Als jij als vrouw in jouw eigen Godinnen Kracht staat en dus vanuit je Vrouwelijke energie/essentie/Bron leeft, dan ben je ook vrij en ontspannen in je eigen sensualiteit en seksualiteit!

 

le Papillion staat voor de innerlijke ontwikkeling van wie je werkelijk bent, zodat je een diepere connectie maakt met jezelf en vanuit daaruit ook met de ander.

“Je bent als een vlinder die zich ontpopt naar je werkelijke ik”

“Je bent een God(in) in het diepste van je gedachten”

le Papillion staat voor bewustwording, emotioneel in balans zijn en je eigen leven in eigen hand nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen hoe je je wilt voelen en hoe je wilt zijn. le Papillion staat voor je eigen leven creëren hoe jij het er uit wilt laten zien, en is voor vrouwen die willen groeien en bereid zijn hun angsten, overtuigingen en blokkades wat hun groei in de weg staat los te laten.

le Papillion staat voor het respecteren van jezelf, het in contact komen met jezelf, het zelfvertrouwen in jezelf vergroten of in jezelf hervinden, in je kracht komen te staan, je eigen waarde vergroten, ofterwijl van jezelf houden. Liefde begint met liefdevol kijken naar jezelf. Liefde is aardig zijn voor jezelf en vergevingsgezind zijn. Hoe meer je van jezelf houdt en jezelf vergeeft, hoe meer je werkelijk onvoorwaardelijk van de ander kan houden ipv de liefde van de ander nodig hebben om je eigen behoefte te bevredigen en je eigen liefde op die manier te voelen. Dat is geen echte liefde, dat is voorwaardelijk liefde.

Kortom: le Papillion staat voor de schitterende liefdevolle Goddelijke ziel in jezelf en in ieder ander zien en deze te laten groeien en te laten stralen.

 

 

Contactpersoon: Agnes Lindhout
telefoon: 06-20964498

Naast praktijkhouder van le Papillion, is Agnes tevens creator en gastvrouw van Centrum Bronkracht.