le Papillion

le Papillion is met name gespecialiseerd in Coaching en Training van vrouwen met een traumatisch verleden, bv sexueel misbruik of pestgedrag.

Vrouwen die voor eens en voor altijd bevrijd willen worden van al hun zielenpijn en die nu met een open en bevrijd hart en vanuit Zelfliefde, Zelfacceptatie, Zelfwaardering en Zelfrespect willen leven.

Stap in je ware Grootsheid en laat de God(in) in jezelf ontwaken en opstaan!

Wanneer je als vrouw verbonden bent met je eigen Bron van Liefde voor jezelf:

  • Zal je merken dat je niets of niemand meer nodig hebt, je ervaart de heelheid al in jezelf.
  • Zal je er levendiger, mooier, magisch en betoverend door voelen.
  • Dan sprankel en straal je.
  • Dan ben je aan-trekkelijk, ook in de letterlijke zin van het woord. Hierdoor kan je jouw relatie/leven creëren vanuit je Vrouwelijke energie en aantrekken waar jij naar verlangt, ipv dat je vanuit je mannelijk energie gedreven en doelbewust aan het pushen, trekken en duwen bent.
  • Het activeert en verhoogd de passie in jouw leven en mocht je dat wensen, dus ook in je liefdesleven.
  • Als jij als vrouw in jouw eigen Godinnen Kracht staat en dus vanuit je Vrouwelijke energie/essentie/Bron leeft, dan ben je ook vrij en ontspannen in je eigen sensualiteit en seksualiteit!

 

le Papillion staat voor de innerlijke ontwikkeling van wie je werkelijk bent, zodat je een diepere connectie maakt met jezelf en vanuit daaruit ook met de ander.

“Je bent als een vlinder die zich ontpopt naar je werkelijke ik”

“Je bent een God(in) in het diepste van je gedachten”

le Papillion staat voor bewustwording, emotioneel in balans zijn en je eigen leven in eigen hand nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen hoe je je wilt voelen en hoe je wilt zijn. le Papillion staat voor je eigen leven creëren hoe jij het er uit wilt laten zien, en is voor vrouwen die willen groeien en bereid zijn hun angsten, overtuigingen en blokkades wat hun groei in de weg staat los te laten.

le Papillion staat voor het respecteren van jezelf, het in contact komen met jezelf, het zelfvertrouwen in jezelf vergroten of in jezelf hervinden, in je kracht komen te staan, je eigen waarde vergroten, ofterwijl van jezelf houden. Liefde begint met liefdevol kijken naar jezelf. Liefde is aardig zijn voor jezelf en vergevingsgezind zijn. Hoe meer je van jezelf houdt en jezelf vergeeft, hoe meer je werkelijk onvoorwaardelijk van de ander kan houden ipv de liefde van de ander nodig hebben om je eigen behoefte te bevredigen en je eigen liefde op die manier te voelen. Dat is geen echte liefde, dat is voorwaardelijk liefde.

Kortom: le Papillion staat voor de schitterende liefdevolle Goddelijke ziel in jezelf en in ieder ander zien en deze te laten groeien en te laten stralen

 —————————————————————————————————————————————–

Workshop/lezing: De Cirkel van Isis

 

Agnes Lindhout van le Papillion Coaching en Training organiseert samen met Lauri Fransen op zondag 8 april 2018 een fantastische workshop met de naam : De cirkel van Isis

In de Cirkel van Isis zijn betekent je laten omhullen door de Baarmoeder van de Goddelijke Moeder, hoe Zij ook genoemd wordt: Isis, Ashera, Artemis, Demeter, Brigit, Freya of Maria.

Zij is Degene met de Tienduizend Namen, overal op aarde in één of andere vorm bekend. Haar Wezen is Liefde en Eenheid. Daar in Haar heilige ruimte, de Cirkel, kunnen wij delen met elkaar. Isis is een Deur, een Poort. Eén van de vele ingangen naar het Goddelijk Vrouwelijke, de kern van de Schepping.

In haar nieuwe boek: ‘Het Huis van Isis, een liefdesgeschiedenis’ schrijft Lauri daarover. Zij  verteld van haar ontdekkingsreis, een reis die twintig jaar geleden begon en nog steeds verder gaat. Van verwarring, onbegrip en verzet naar voortschrijdend inzicht en overgave.

Lauri zegt zelf over haar lezing:

Mijn lezingen daarover zijn altijd ingebed in de Cirkel van Isis. Dat wil zeggen: we zitten in een cirkel-opstelling en er wordt begonnen met een geleide meditatie waarin we ons verbinden met het energieveld van Isis. Daarbinnen komt dan op organische wijze het boek ter sprake. Zo kun jij, als je aanwezig bent, dezelfde energie door je heen voelen komen die in het boek zit. Want het boek ’Het Huis van Isis’ is een ware co-creatie, een samenwerking, soms zelfs een samensmelting van Isis en mijzelf. Ook dit boek is een manifestatie van de Godin op aarde. Daarom willen wij Haar ontvangen in deze, Haar Heilige Cirkel. In ons hart, in ieders hart. Want mijn hart vloeit over om dát met jullie te delen wat ik zelf ervaren heb tijdens het schrijven en wat ik nog steeds ervaar in mijn dagelijks leven.
Het is dus méér dan een lezing; het is eigenlijk een mini-workshop, een interactieve ervaring.

Over Lauri Fransen zij wordt in 1946 geboren in een protestants-christelijk middenklasse-gezin. Al jong kent zij een diep verlangen naar verbinding met het goddelijke, maar kan zichzelf niet herkennen in de religie van een vadergod. Op 36-jarige leeftijd ontdekt zij meditatie en vervolgens leeft zij twee jaar in een spirituele commune. Op haar 40e wordt zij moeder van een zoon en trekt met haar gezin naar mediterrane landen, waar ze godinnenculturen bestudeert. Tijdens die reizen gaat haar mediamieke kanaal open en krijgt ze contact met gidsen, engelen en leraren in de geestelijke wereld. Samen met haar gids ontwerpt en geeft ze een cursus om ook anderen dit contact te leren. Lauri werkte 15 jaar in het onderwijs en volgde daarna verschillende internationale trainingen in energiewerk en groepsbegeleiding. Ze ontwikkelde een eigen methode om te werken met het innerlijk kind en heeft een schat aan ervaringen in het individueel begeleiden van mensen. In 2007 verscheen haar eerste boek: ‘Het Evangelie van Isis, de rol van het vrouwelijke bij het ontstaan van het christendom.’ Meer informatie vind je op de website van Lauri: www.indecirkelvanisis.nl

PS: Deze workshop is toegankelijk voor zowel vrouwen als voor mannen! Voel je welkom.

Over Agnes: Mijn naam is Agnes Lindhout en ik ben geboren in 1969

I Am a Human Angel, a Blue Ray StarSeed van Sirius, Goddess of Universal Love and Keeper of the Sacred Divine Feminine Codes.

Van daaruit is mijn aller belangrijkste doel in mijn leven om Liefde en Licht in de de wereld en in de harten van de mensheid te brengen. En zo de Hemel op Aarde te brengen.

Mijn kracht tijdens Life-Coach Plusgeprekken is dat ik vrouwen in hun

Godinnenkracht zet!

Meer info zie: www.lepapillion.nl   

Datum: zondag 8 april 2018.

Tijd: 11:00 – ca. 15:00 u.
Plaats: Centrum Bronkracht, Dorpsstraat 86a,
7361 AX Beekbergen.
Bijdrage:  €25,00

Aanmelden: bij Agnes Lindhout, info@lepapillion.nl

PS: Lunch: Zelf lunch meenemen, koffie & thee aanwezig.
NB; Indien gewenst volgt nadien een boeksigneersessie. (Prijs boek: € 19,50)

 

—————————————————————————————————————————————–

Contactpersoon: Agnes Lindhout
telefoon: 06-20964498

Naast praktijkhouder van le Papillion, is Agnes tevens ook gastvrouw van Centrum Bronkracht.