le Papillion

le Papillion is met name gespecialiseerd in Coaching en Training van vrouwen met een traumatisch verleden, bv sexueel misbruik of pestgedrag.

Vrouwen die voor eens en voor altijd bevrijd willen worden van al hun zielenpijn en die nu met een open en bevrijd hart willen leven.

 

Stap in je ware Grootsheid en laat de God(in) in jezelf ontwaken en opstaan!

 

Je hart, je baarmoeder en je yoni (vagina) zijn 3 sacred gateways.

Het zijn poorten die vanwege traumaverleden, stress, relatiepijn ed. een hoop stagnerende energie (zoals boosheid, woede, haat, wrok, verraad, afwijzing, angst, verdriet ed) dragen.

Elke keer als je een pijnlijke ervaring hebt en  je er (onbewust) voor kiest om een bepaalde emotie niet te willen voelen, ontwikkel je een harnas rond je hart, je baarmoeder en je yoni. Dit harnas dient uiteraard om je te beschermen tegen pijn, om die niet te voelen. Maar het sluit daarmee ook je vermogen om pleasure, bliss, opwinding, vreugde, genieten, ontspanning, overgave,  onvoorwaardelijke liefde ed. te voelen en te ontvangen.

Tevens is je buik/baarmoeder een enorme krachtbron, het is een oneindig reservoir van vrouwelijke wijsheid, liefde, universele levensenergie en seksuele energie. De baarmoeder is hét magnetische centrum van de vrouw, de plek van waaruit de wet van de aantrekkingskracht werkt.

Wanneer je als vrouw dus verbonden bent met je eigen Vrouwelijke Essentie, jouw Bron van Liefde, jouw Godinnen Kracht:

  • Zal je merken dat je niets of niemand meer nodig hebt, je ervaart de heelheid al in jezelf.
  • Zal je er levendiger, mooier, magisch en betoverend door voelen.
  • Dan sprankel en straal je.
  • Dan ben je aan-trekkelijk, ook in de letterlijke zin van het woord.
  • Dan creëer je heelheid, samensmelting en samenwerking in jouw eigen mannelijke en vrouwelijke energie. Waarbij het Goddelijke Mannelijke dienend is aan het Goddelijke Vrouwelijke.
  • Hierdoor kan je jouw relatie/leven creëren en aantrekken waar jij naar verlangt, ipv uit gedrevenheid doelbewust pushen, trekken en duwen.
  • Het activeert en verhoogd de passie in jouw leven en mocht je dat wensen, dus ook in je liefdesleven.
  • Als jij als vrouw in jouw eigen Godinnen Kracht staat en dus vanuit je Vrouwelijke energie/essentie/Bron leeft, dan ben je ook vrij en ontspannen in je eigen sensualiteit en seksualiteit!

 

le Papillion staat voor de innerlijke ontwikkeling van wie je werkelijk bent, zodat je een diepere connectie maakt met jezelf en vanuit daaruit ook met de ander.

“Je bent als een vlinder die zich ontpopt naar je werkelijke ik”

“Je bent een God(in) in het diepste van je gedachten”

le Papillion staat voor bewustwording, emotioneel in balans zijn en je eigen leven in eigen hand nemen, zelf verantwoordelijkheid nemen hoe je je wilt voelen en hoe je wilt zijn. le Papillion staat voor je eigen leven creëren hoe jij het er uit wilt laten zien, en is voor vrouwen die willen groeien en bereid zijn hun angsten, overtuigingen en blokkades wat hun groei in de weg staat los te laten.

le Papillion staat voor het respecteren van jezelf, het in contact komen met jezelf, het zelfvertrouwen in jezelf vergroten of in jezelf hervinden, in je kracht komen te staan, je eigen waarde vergroten, ofterwijl van jezelf houden. Liefde begint met liefdevol kijken naar jezelf. Liefde is aardig zijn voor jezelf en vergevingsgezind zijn. Hoe meer je van jezelf houdt en jezelf vergeeft, hoe meer je werkelijk onvoorwaardelijk van de ander kan houden ipv de liefde van de ander nodig hebben om je eigen behoefte te bevredigen en je eigen liefde op die manier te voelen. Dat is geen echte liefde, dat is voorwaardelijk liefde.

Kortom: le Papillion staat voor de schitterende liefdevolle Goddelijke ziel in jezelf en in ieder ander zien en deze te laten groeien en te laten stralen.

 

Mijn Naakte Waarheid: 

Vanaf mijn zeer prille bestaan in deze wereld, als kleine baby tot mijn 12e levens jaar ben ik sexueel misbruikt. Dit heeft gemaakt dat ik geen basis in veiligheid en liefde meegekregen in het gezin waar ik ben opgegroeid.

Door het gemis van deze basis, voelde ik me zeer eenzaam, had ik geen zelfliefde, weinig eigenwaarde, geen zelfvertrouwen en een slecht zelfbeeld. Gevolg was dat ik anderen ver over mijn grenzen liet gaan en dat ik een zeer onzeker en verlegen type ben geweest.

Emotionele verwaarlozing, emotionele chantage, verbale agressie, lichamelijk geweld, onderdrukking, vernedering, machtsmisbruik, aanranding, verkrachting, ik heb het ook in mijn latere leven allemaal meegemaakt.

Het grootste deel van mijn leven heb ik (soms zelf letterlijk) moeten vechten voor mijn bestaan.

Mezelf uiten en opkomen voor mezelf? Ik had er zeer, zeer grote angst voor en daarom heb ik dat het grootste deel van mijn leven ook niet gedaan.
Mezelf laten zien? Het grootste deel van mijn leven heb ik dat niet gedurft.
Mijn gevoel? Het grootste deel van mijn leven wist ik niet eens wat mijn gevoel was en was ik daar geblokkeerd van.
Nee of stop nu is het genoeg tegen een ander zeggen en dus ja voor mezelf? Ook dat heb ik het grootste deel van mijn leven niet kunnen doen.

Ik heb mijzelf kunnen bevrijden en helen van alle ballast uit het verleden.

Mijn rol als slachtoffer heb ik omgezet in mijn persoonlijke doel en kracht, mijn Godinnen Kracht.

 

Van Kracht naar Specialisme:

Al mijn coachgesprekken komen uit oprechte zielsverbinding, met mededogen, invoelend en aanvoelend vermogen. Waarbij ik tevens door een neutrale bril naar jouw situatie blijf kijken ipv dat ik je vanuit mijn eigen wereld adviezen ga geven. Ik stem me daarbij oa af op Engelen en andere Lichtwezens uit andere dimensies.

In deze verbinding ben ik slechts een instrument waardoor ik op een zo zuiver mogelijke wijze als een laserstraal de juiste vragen stel. De juiste oefeningen voor jou inzet op een liefdevolle, respectvolle en warme manier. Altijd doortastend en vastberaden met de nodige humor en zachtheid. Waarbij ik geen genoegen neem met minder.

Al  jouw beperkende emotionele en mentale blokkades worden zo opgeheven en daarmee wordt de weg vrij gemaakt naar  de verbinding met jouw hart, jouw baarmoeder, jouw yoni, jouw Bron.

Zodra jij jezelf onvoorwaardelijk opent voor  deze verbinding ontstaat er innerlijke vrede  met jezelf,  de ander, je verleden en met de situatie waarin je nu zit. En dus ook Zelfliefde, Zelfacceptatie, Zelfwaardering  Zelfrespect en Sensualiteit.

 

Mijn kracht is, dat ik jou in jouw Godinnenkracht zet!

 

 

Hartenergie

Een geopend hart

kan liefhebben en delen

het straalt warmte en liefde uit

… en het verlicht zo velen.

 

Meerdere geopende harten

zijn als een stralend groot licht

als een gouden zon die schijnt

en het leven verlicht.

 

Als alle harten geopend zijn

kunnen we liefde en eenheid bewaren

we transformeren naar een hoger bewustzijn

we gaan dan de hemel op aarde ervaren.

 

Liefdevolle hartsgroet,

Agnes Lindhout

 

Contactpersoon: Agnes Lindhout
telefoon: 06-20964498

 

Naast praktijkhouder van le Papillion, is Agnes tevens creator en gastvrouw van Centrum Bronkracht.