CONSULTMIDDAG PRAKTIJK DAAN AKKERMAN Paragnost & Auradeskundige

 

CONSULTATIONS

You may expect the following of a consultation.

Through clairvoyant observations (voices, images from the spiritual world) you will be helped out for as long as an hour. An exploratory interview ahead will not be necessary, since your appearance in itself already makes clear the reason of your visit.

Furthermore by means of your aura and chakras, information will be read which is determining to your filling-in of the future. This information will also clarify your path of life, your so called karma, including karma originating from former lives. If desired, you can bring along handwriting and photos.

You may record the consultation on cellphone or Mp3 player, that way you can listen to the recording again. Should questions still be bothering you later on, you’re always free to telephone during telephonic office hours: 9.30 – 13.00 o’clock (monday – thursday).

Consultations are given in Westerlee, Groningen and Amsterdam (The Netherlands). In Germany: Oldenburg. More enquiries about this and appointments can be made telephonically in Westerlee. Due to possible waiting periods, you may also have a written consultation. Answer within one to two weeks.

At Daan Akkermans practice the following homoeopathic products are used.

ILIOMARE ®

iliomare is a high-quality food-supplement, made of the Chlorella Pirenoidosa Algeae, a single-celled water greenalga, known to researchers and scientists als the best known eatable alga. It has maintained its pure genetic structure of old. The ultra-fast growth and reproduction-value (quadrupled every twenty hours) is caused by the pithy structure that stimulates tissue-repair with people and animals and aids to a fast recovery of many diseases to come.

BLOEM NATUURPRODUKTEN ®

The approach of Bloem is simple. Bloem wants to help you in a natural and human friendly way to build and maintain a good health. A health that has a fully balanced interaction between body en spirit. The basic assumption to this is the centuries-old power of nature.

Het Esoterisch Genootschap

Het Esoterisch Genootschap van de Kring van Verbondenen (verder te noemen E.G.) is een in vorm gegoten uiterlijke organisatie van zielen die reageren op de impulsen van de Tweede Straals energie van Liefde en Wijsheid. Mensen die hun persoonlijkheid tot instrument hebben gemaakt voor hun ziel, zijn ontvankelijk voor deze Tweede Straals energie.

Met behoud van hun eigen identiteit stellen zij zich ten doel een bundeling van Tweede Straals kracht te bevorderen, teneinde een energieveld te scheppen waarin een dermate groot krachtveld wordt gerealiseerd, dat verbinding wordt gemaakt met andere velden van Tweede Straals energie zowel in de voor ons zichtbare als onzichtbare werelden.Het Genootschap gaat uit van het feit dat alle manifestatie zichtbaar of onzichtbaar het gevolg is van een Albron van bewustzijn die zich middels een zevenvoudige oer-energie uitdrukt. Zoals de stralen van de zon zich laten ontleden in zeven sprektrumkleuren, is de eeuwige energie die gegeven wordt vanuit het allerhoogste niveau ontleedbaar in zeven kwalificaties. Dit zijn gedifferentieerde krachten die in verhouding tot elkaar staan en esoterisch als volgt bekend zijn:

1e straal = Wil of macht – in de christelijke terminologie: God de Vader.
2e straal = Liefde en wijsheid: – in de christelijke terminologie: God de Zoon.
3e straal = Werkzame intelligentie: – in de christelijke terminologie: God de Heilige Geest.
4e straal = Harmonie door conflict.
5e straal = Concrete kennis (wetenschap).
6e straal = Abstract idealisme.
7e straal = Ceremoniële Magie.

Het E.G. erkent dat iedere straal wordt geregeerd door een grote eenheid van bewustzijn en dat de Christusenergie een wereldomvattende impuls heeft gegeven, die zich kristalliseerde in het Christelijk geloof verenigd in de verschillende Christelijke religies.

Doelstellingen

• Vorming van een universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, huidskleur, maatschappelijke positie of geslacht.

• Aanmoediging van de vergelijkende studie der godsdiensten en wijsbegeerten.

• Het onderzoeken van de onverklaarde wetten der natuur en van de latente spirituele krachten in de mens.

• Het één laten worden van alle spirituele/esoterische stromingen, waar ook ter wereld.